logo

bar

प्रतिनिधिसभा (प्रत्यक्ष १६५)

प्रदेश न. ७

कन्चनपुर १

जम्मा मत ८८०५९ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
बीना मगर
दिवानसिंह बिष्‍ट
मकर बहादुर थापा
प्राप्त मत

कन्चनपुर २

जम्मा मत ८९७९२ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
नर बहादुर धामी
नारायण प्रकाश साउद
प्राप्त मत

कन्चनपुर ३

जम्मा मत ८७१२२ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
दीपक प्रकाश भट्ट
रमेश लेखक
प्राप्त मत

प्रदेश सभा (प्रत्यक्ष ३३०)

प्रदेश न. ७

कन्चनपुर १ (क)

जम्मा मत ४२२५४ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
तारा लामा तामाङ
गोपाल सिह गुरुङ
प्राप्त मत

५५६९

३१०१

कन्चनपुर १ (ख)

जम्मा मत ४४८८८ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
कुलविर चौधरी
रामलाल राना
प्राप्त मत

कन्चनपुर २ (क)

जम्मा मत ४५१०५ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
महेश दत्त जोशी
पुष्‍कर राज ओझा
प्राप्त मत

कन्चनपुर २ (ख)

जम्मा मत ४४६८७ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
लालबहादुर खडका
बहादुरसिंह थापा
प्राप्त मत

कन्चनपुर ३ (क)

जम्मा मत ४२२५४ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
प्रकाश रावल
यज्ञराज जोशी
प्राप्त मत

कन्चनपुर ३ (ख)

जम्मा मत ४४८६८ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
मानबहादुर सुनार
बेलवहादुर रानामगर
प्राप्त मत