logo

bar

प्रतिनिधिसभा (प्रत्यक्ष १६५)

प्रदेश न. ३

काभ्रेपलाञ्चोक १

जम्मा मत १३३७७८ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
गंगाबहादुर तामाङ
तिर्थबहादुर लामा
प्राप्त मत

काभ्रेपलाञ्चोक २

जम्मा मत १३८५१४ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
गोकुलप्रसाद वाँस्कोटा
मधुप्रसाद आचार्य
प्राप्त मत

प्रदेश सभा (प्रत्यक्ष ३३०)

प्रदेश न. ३

काभ्रेपलाञ्चोक १ (क)

जम्मा मत ६६२८५ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
रत्‍न प्रसाद ढकाल
चन्द्र बहादुर तामाङग
प्राप्त मत

काभ्रेपलाञ्चोक १ (ख)

जम्मा मत ६७४९३ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
चन्द्र बहादुर लामा
गणेश लामा
प्राप्त मत

काभ्रेपलाञ्चोक २ (क)

जम्मा मत ६७२०१ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
लक्ष्मण लम्साल
सुन्दर मणि आचार्य
प्राप्त मत

काभ्रेपलाञ्चोक २ (ख)

जम्मा मत ७१३१३ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
बसुन्धरा हुमागाई
कन्चन चन्द्र वादे
प्राप्त मत