logo

bar

प्रतिनिधिसभा (प्रत्यक्ष १६५)

प्रदेश न. २

रौतहट १

जम्मा मत ८१९१९ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
सत्य नारायण भगत बीन
कृष्‍णप्रसाद यादव
अनिल कुमार झा
प्राप्त मत

५००

२८९९

२९११

रौतहट २

जम्मा मत ७८७७३ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
मो. मुस्ताक अ‍ालम
मोहम्मद आफताब आलम
किरणकुमार साह
प्राप्त मत

९२४

११९२

रौतहट ३

जम्मा मत ८३५४६ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
प्रभु साह
सुनिलकुमार यादव
973
प्राप्त मत

१२८०

६५५

रौतहट ४

जम्मा मत ८५६२३ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
डा. बंशीधर मिश्र
कन्थमनी प्रसाद कलवार
प्राप्त मत

प्रदेश सभा (प्रत्यक्ष ३३०)

प्रदेश न. २

रौतहट १ (क)

जम्मा मत ४१५४१ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
भीखारी प्रसाद यादव
नागेन्द्र साह
प्राप्त मत

रौतहट १ (ख)

जम्मा मत ४०३७८ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
उपेन्द्र प्रसाद साह
राजेश कुमार चौधरी
योगेन्द्र राय यादव
प्राप्त मत

रौतहट २ (क)

जम्मा मत ३९६१० खसेको मत
दल
उम्मेदवार
शैलेन्द्र शाह
नागेन्द्र प्रसाद सिन्‍हा
डा. राम शंकर ठाकुर
प्राप्त मत

रौतहट २ (ख)

जम्मा मत ३९१६३ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
मनोज कुमार यादव
रामचन्द्र गिरी
राम किशोर प्रसाद यादव
प्राप्त मत

रौतहट ३ (क)

जम्मा मत ४११०१ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
नागेन्द्र राय यादव
मोहम्मद सेराज
गोविन्द चौधरी
प्राप्त मत

रौतहट ३ (ख)

जम्मा मत ४२४४५ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
कुन्दन प्रसाद कुशवाहा
राम नारायण प्रसाद यादव
बृज किशोर प्रसाद यादव
प्राप्त मत

रौतहट ४ (क)

जम्मा मत ४८६३६ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
देबेन्द्र प्रसाद पटेल
धन लाल ठोकर
मुक्ती नारायण चौधरी
प्राप्त मत

रौतहट ४ (ख)

जम्मा मत ३६९८७ खसेको मत
दल
उम्मेदवार
नागेन्‍द्र यादव
रामाज्ञा राय
शेख अमरुदिन
प्राप्त मत